Biyobelirteç Tayini

Biyobelirteç tayini, iki boyutlu jel elektroforezi yöntemi ile proteinlerin hem moleküler ağırlıkları (Mw) hem de izoelektrik (pI) noktalarına göre ayrıştırılarak eş protein spotlarının kantitatif olarak karşılaştırılmalarını sağlayan nicel bir yöntemdir. Bu yöntem ile bir özelliğin/hastalığın ya da karakterin ayırt edici proteinleri spesifik olarak tespit edilebilir.

Biyobelirteç tayini servis hizmeti hakkında:

  • Protein izolasyonu ve saflaştırılması (opsiyonel)
  • Total protein miktarının belirlenmesi
  • 2D-PAGE uygulaması
  • Proteinlerin boyanması, görüntülenmesi ve analizi
  • Biyoinformatik analiz (opsiyonel)

Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.